Justiniana staat voor:
 

  • Jarenlange ervaring op het gebied van forensisch schriftonderzoek 
  • Bewaking van kwaliteit en onderlinge samenwerking 
  • Snelle behandeling van onderzoeksvragen
  • Vooraf inzicht in de kostenHandtekening-Couperus.jpg
Forensisch schriftexperts doen onderzoek naar de identiteit van een schrijver en de echtheid van handtekeningen. Dit gebeurt door middel van vergelijkend onderzoek volgens de standard operating procedures van forensisch schriftonderzoek, zoals gepubliceerd in de algemene vakliteratuur en op het internet.