Peter Zevenbergen


 Werkervaring

 • Hoofd Technische Recherche, (destijds) gemeentepolitie 's-Gravenhage, 1970-1980
 • Gerechtelijk Laboratorium, (destijds) 's-Gravenhage, diverse perioden tussen 1970 en 1975
 • Stages:
  • Federal Bureau of Investigation (FBI), Forensic Laboratory, Washington DC, USA, 1973, 1974 en 1976
  • Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), Forensic Laboratory, Washington DC en San Francisco, USA, 1973 en 1974
  • United States Secret Service, Forensic Laboratory, Washington DC, USA, 1973
  • Kantonspolizei Zürich, Erkennungsdienst, Zwitserland, 1975
 • Adviseur Minister van Justitie en Politie van Suriname, 1976
 • Stagebegeleider studenten Criminalistiek RU Leiden (1973-1982)
 • Opleider forensisch schriftexperts (1975-heden)
 • Adviseur, projectleider en interimmanager bedrijfsvoering en kwaliteitszorg bij regionale politiekorpsen in de rang van commissaris van politie (1995-2003)
 • Zelfstandige beroepsuitoefening forensisch schrift- en documentenonderzoek (1980-heden)
 • Ruim 4000 forensische onderzoeken van handschriften en handtekeningen, ruim 500 vergelijkende onderzoeken van machineschrift en meer dan 500 documenttechnische onderzoeken, alle met enige vorm van verslaglegging.


Opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn afkomstig uit de publieke en private sector: ministeries, provincies, gemeenten, politie; zelfstandige bestuursorganen; toezichthoudende instanties; opsporingsorganisaties en bedrijfsrecherchediensten; instellingen uit het bank- en verzekeringswezen; multinationale ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf; zittende en staande magistratuur, universiteiten en andere onderwijsinstellingen, advocaten, notarissen, accountants en leden van andere beroepsgroepen, (branche)-verenigingen, stichtingen en andere rechtspersoonlijkheid bezittende organen. Ook aan particulieren worden diensten verleend.
Opdrachtgevers komen uit binnen- en buitenland.

Diploma's
 • HBS-b, 1964 
 • Nederlandse Politie Academie, 1967 
 • Rechercheschool, 1971 
 • Forensisch schriftexpert, 1975 
 • Kriminalistik, Bundeskriminalamt Wiesbaden, 1978 
 • Rijksuniversiteit Leiden, 1980 •IBM Academy, 1991 
 • Exxin LIM, 1993 
 • PAO’s Bewijsrecht (Rotterdam, 1984) en Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen (Utrecht, 1994)
Lidmaatschappen
 • Association of Firearm and Toolmark Examiners (AFTE, 1972-1981)
 • International Association for Identification (IAI, vice-president for the Netherlands, lifemember, 1970-heden),
 • American Society of Questioned Document Examiners (1980-1983)
 • Forensic Science Society (1972-1982)
 • Landelijk Platform Technische Recherche (1975-1980)
 • Nederlandse Vereniging voor Grafologie en Schriftexpertise (1972-1998, voorzitter Sectie Schriftexpertise, 1982-1998)
 • Nederlandse Vereniging voor Forensische Schriftexpertise (voorzitter, 1998-heden)
 • Dutch Council on Occupational Fraud (2004-heden).